Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Łobzie
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Burmistrz

Kontakt

Budżet

Poradnik petenta (Procedury załatwiania spraw )

Interpretacje podatkowe »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Rada Miejska

Interpelacje i zapytania radnych »

Miejska Rada Oświaty

Jednostki Pomocnicze

Gminne jednostki organizacyjne

Zamówienia publiczne

Nieruchomości

Zapytania ofertowe »

Gospodarowanie zużytymi lub zbędnymi składnikami majatku ruchomego Gminy Łobez »

Informacje, komunikaty

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji środowiskowych

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy, poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach »

Ochrona Środowiska

Planowanie przestrzenne »

Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łobez

Ochrona danych osobowych

Mienie komunalne

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe

Stypendia szkolne

Zachodniopomorska karta rodziny i karta seniora

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Współpraca z organizacjami pozarządowmi

Mapa aktywności organizacji pozarządowych

Rejestry i Ewidencje

Elektroniczna skrzynka podawcza

Objaśnienia skrótów

Ponowne wykorzystywanie

Podstawowa kwota dotacji dla szkół i przedszkoli

Działalność lobbingowa »

Petycje »

Informacja o polowaniach zbiorowych

Raport o stanie Gminy Łobez »

Dostępność

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Objaśnienia skrótów: Objaśnienia skrótów używanych w Biuletynie Informacji Publicznych

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

UMiG

Urząd Miasta i Gminy

UM

Urząd Miejski

MGOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PWiK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

ZEC

Zakład Energetyki Cieplnej

ŁDK

Łobeski Dom Kultury

CIS

Centrum Integracji Społecznej

PUK

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

KPP

Komenda Powiatowa Policji

OHP

Ochotnicze Hufce Pracy

GUS

Główny Urząd Statystyczny

US

Urząd Skarbowy

KP

Kodeks Pracy

REGON

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej

NIP

Numer Identyfikacji Podatkowej

KPA

Kodeks Postępowania Administracyjnego

DZ. U.

Dziennik Ustaw

DZ. Urz.

Dziennik Urzędowy

M.P.

Monitor Polski

MSWiA

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

z późn. zm.

z późniejszymi zmianami

HTML

HyperText Markup Language specjalny język służący do opisu strony oraz odniesień z poszczególnych jej elementów do innych dokumentów. Język ten powstał na potrzeby internetowej usługi WWW

PDF

Portable Document Format, format pliku możliwego do odczytania za pomocą bezplatnego programu Acrobat Reader

 


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Ogłoszenia i obwieszczenia »

Młodzieżowy Zespół Doradczy Burmistrza Łobza

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 2

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 10

Wybory Prezydenckie 2020

UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY ŁAWNIKÓW

Powszechny Spis Rolny 2020

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021