Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Łobzie
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Burmistrz

Kontakt

Budżet

Poradnik petenta (Procedury załatwiania spraw )

Interpretacje podatkowe »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Rada Miejska

Interpelacje i zapytania radnych »

Miejska Rada Oświaty

Jednostki Pomocnicze

Gminne jednostki organizacyjne

Zamówienia publiczne

Nieruchomości

Zapytania ofertowe »

Gospodarowanie zużytymi lub zbędnymi składnikami majatku ruchomego Gminy Łobez »

Informacje, komunikaty

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji środowiskowych

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy, poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach »

Ochrona Środowiska

Planowanie przestrzenne »

Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łobez

Ochrona danych osobowych

Mienie komunalne

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe

Stypendia szkolne

Zachodniopomorska karta rodziny i karta seniora

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Współpraca z organizacjami pozarządowmi

Mapa aktywności organizacji pozarządowych

Rejestry i Ewidencje

Elektroniczna skrzynka podawcza

Objaśnienia skrótów

Ponowne wykorzystywanie

Podstawowa kwota dotacji dla szkół i przedszkoli

Działalność lobbingowa »

Petycje »

Informacja o polowaniach zbiorowych

Raport o stanie Gminy Łobez »

Dostępność

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 10 » KALENDARZ WYBORCZY
A A A

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 10: KALENDARZ WYBORCZY

 

Data wykonania czynności

Liczba dni przed dniem głosowania

Treść czynności

do 26 kwietnia 2021 r.

55

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Łobzie

do 26 kwietnia 2021 r.

55

zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

do 6 maja 2021 r.

45

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie I kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Łobzie

do 11 maja 2021 r.

40

powołanie przez Komisarza Wyborczego w Szczecinie I Gminnej Komisji Wyborczej w Łobzie

do 16 maja 2021 r. (do 17 maja 2021 r.) do godz. 24:00

35

zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Łobzie list kandydatów na radnych

do 21 maja 2021 r.

30

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie I kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej

do 21 maja 2021 r.

30

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika

do 30 maja 2021 r. (do 31 maja 2021 r.)

21

przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Łobzie numerów dla zarejestrowanych list kandydatów

do 30 maja 2021 r. (do 31 maja 2021 r.)

21

powołanie przez Komisarza Wyborczego w Szczecinie I obwodowej komisji wyborczej

do 30 maja 2021 r. (do 31 maja 2021 r.)

21

sporządzenie w Urzędzie Miejskim w Łobzie spisu wyborców

do 5 czerwca 2021 r. (do 7 czerwca 2021 r.)

15

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie I zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

do 5 czerwca 2021 r. (do 7 czerwca 2021 r.)

15

rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Łobzie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

do 11 czerwca 2021 r.

9

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 15 czerwca 2021 r.

5

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie I zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

18 czerwca 2021 r. o godz. 24:00

2

zakończenie kampanii wyborczej

19 czerwca 2021 r.

1

przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

20 czerwca 2021 r. w godz. 7:00-21:00

0

przeprowadzenie głosowania


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Ogłoszenia i obwieszczenia »

Młodzieżowy Zespół Doradczy Burmistrza Łobza

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 2

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 10

Wybory Prezydenckie 2020

UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY ŁAWNIKÓW

Powszechny Spis Rolny 2020

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021