Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Łobzie
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Burmistrz

Kontakt

Budżet

Poradnik petenta (Procedury załatwiania spraw )

Interpretacje podatkowe »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Rada Miejska

Interpelacje i zapytania radnych »

Miejska Rada Oświaty

Jednostki Pomocnicze

Gminne jednostki organizacyjne

Zamówienia publiczne

Nieruchomości

Zapytania ofertowe »

Gospodarowanie zużytymi lub zbędnymi składnikami majatku ruchomego Gminy Łobez »

Informacje, komunikaty

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji środowiskowych

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy, poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach »

Ochrona Środowiska

Planowanie przestrzenne »

Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łobez

Ochrona danych osobowych

Mienie komunalne

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe

Stypendia szkolne

Zachodniopomorska karta rodziny i karta seniora

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Współpraca z organizacjami pozarządowmi

Mapa aktywności organizacji pozarządowych

Rejestry i Ewidencje

Elektroniczna skrzynka podawcza

Objaśnienia skrótów

Ponowne wykorzystywanie

Podstawowa kwota dotacji dla szkół i przedszkoli

Działalność lobbingowa »

Petycje »

Informacja o polowaniach zbiorowych

Raport o stanie Gminy Łobez »

Dostępność

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Poradnik petenta (Procedury załatwiania spraw ) » PODATKI
A A A

Poradnik petenta (Procedury załatwiania spraw ): PODATKI

 

 

 STAWKI I FORMULARZE OBOWIĄZUJACE W 2021 ROKU

 

Podatek rolny  obliczyć należy według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Prezes GUS w komunikacie z dnia     19 października 2020 r. (M. P. 2020. Poz. 982)  podał ,  że wartość ta wyniosła 58,55 zł za 1 dt  (tj. q - kwintal).

W 2021 r. podatek rolny wyniesie: 146,375 zł od 1 ha przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych   wynikającej  z  równowartości   pieniężnej 2,5 q  a  292,75 zł do 1 ha gruntów rolnych wynikającej z równowartości  pieniężnej  5 q.

 


 

Podatek leśny od 1 ha, wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Prezes GUS w komunikacie z 20 października 2020r, podał, że średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M. P.2020. Poz. 983) wyniosła 196,84 zł za 1 m3.

Podatek leśny w 2021 r. od 1 ha wyniesie 43,3048zł za  hektar fizyczny.

 


 

Podatek od nieruchomości

 

Uchwała Nr XXX/193/2020 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 23 października 2020r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.


 

 

JEDNOLITE WZORY FORMULARZY (obowiązujące od 1 lipca 2019 r.)

 

Z dniem 1 lipca 2019r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości  Dz.U.2019.1104 z dnia 14.06.2019 r. 

 

podatek od nieruchomości http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001104

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH.pdf

ZIN-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.pdf

ZIN-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA.pdf

ZIN-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW.pdf

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.pdf

ZDN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.pdf

ZDN-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny Dz.U.2019.1105 z dnia 14.06.2019 r.

podatek rolny http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001105

IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH.pdf

ZIR-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.pdf

ZIR-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA.pdf

ZIR-4 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY.pdf

ZDR-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.pdf

ZDR-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny Dz.U.2019.1126  z dnia 17.06.2019 r.

podatek leśny http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001126

IL-1 INFORMACJA O LASACH.pdf

ZIL-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.pdf

ZIL-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA.pdf

ZIL-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW.pdf

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY.pdf

ZDL-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.pdf

ZDL-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA.pdf

 


 

 

Środki transportowe

 

UCHWAŁA NR XXXI/208/2020 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1.pdf

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych określony w Dzienniku Ustaw z 2018r . poz. 2436  z dnia 28 grudnia 2018r

 

 


 

COVID 19 -ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI  

STAWKI I FORMULARZE OBOWIĄZUJACE W 2020 ROKU

 

Podatek rolny  obliczyć należy według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Prezes GUS w komunikacie z dnia 18 października 2019 r. (M. P. 2019. Poz. 1017)  podał ,  że wartość ta wyniosła 58.46 zł za 1 dt  (tj. q - kwintal).

W 2020 r. podatek rolny wyniesie: 146,15 zł od 1 ha przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych   wynikającej  z  równowartości   pieniężnej 2,5 q  a  292,30 zł do 1 ha gruntów rolnych wynikającej z równowartości  pieniężnej  5 q.

 


Podatek leśny od 1 ha, wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Prezes GUS w komunikacie z 18 października 2019., podał, że średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M. P.2019. Poz. 1018) wyniosła 194,24 zł za 1 m3.

Podatek leśny w 2020 r. od 1 ha wyniesie 42,7328zł za  hektar fizyczny.

 


 

Podatek od nieruchomości

Uchwała Nr XIV/97/2019 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 24 października 2019r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

 

 

JEDNOLITE WZORY FORMULARZY (obowiązujące od 1 lipca 2019 r.)

 

Z dniem 1 lipca 2019r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości  Dz.U.2019.1104 z dnia 14.06.2019 r. 

 

podatek od nieruchomości http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001104

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH.pdf

ZIN-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.pdf

ZIN-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA.pdf

ZIN-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW.pdf

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.pdf

ZDN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.pdf

ZDN-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny Dz.U.2019.1105 z dnia 14.06.2019 r.

podatek rolny http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001105

IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH.pdf

ZIR-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.pdf

ZIR-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA.pdf

ZIR-4 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY.pdf

ZDR-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.pdf

ZDR-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA.pdf

 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny Dz.U.2019.1126  z dnia 17.06.2019 r.

podatek leśny http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001126

IL-1 INFORMACJA O LASACH.pdf

ZIL-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.pdf

ZIL-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA.pdf

ZIL-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW.pdf

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY.pdf

ZDL-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.pdf

ZDL-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA.pdf

 

 

Formularze deklaracji (obowiązujące do dnia 30 czerwca 2019 r.)

Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 27 listopada 2015 r.   w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym  -  wszystkie formularze są w załącznikach uchwały.  

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN - 1.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN - 1.doc

Deklaracja na podatek rolny DR - 1.pdf

Deklaracja na podatek rolny DR - 1.doc

Deklaracja na podatek leśny DL - 1.pdf

Deklaracja na podatek leśny DL - 1.doc

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego INRL - 1.pdf

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego INRL - 1.doc

 


 

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO – PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH


 ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO – PODATEK ROLNY


ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO – PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH


STWIERDZENIE NADPŁATY PODATKU


 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCYCH STAN ZALEGŁOŚCI


ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2019R.


WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE ZWOLNIEŃ I ULG Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW, ULG INWESTYCYJNYCH I ŻOŁNIERSKICH


ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH


ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO – PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH


ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW W SPRAWIE UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO I OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH


ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW W SPRAWIE UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO I OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH


ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO – PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH


ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO – PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH


ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO - PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH


ZAŚWIADCZENIA O FIGUROWANIU W EWIDENCJI PODATKÓW PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Ogłoszenia i obwieszczenia »

Młodzieżowy Zespół Doradczy Burmistrza Łobza

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 2

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 10

Wybory Prezydenckie 2020

UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY ŁAWNIKÓW

Powszechny Spis Rolny 2020

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021