Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Łobzie
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Burmistrz

Kontakt

Budżet

Poradnik petenta (Procedury załatwiania spraw )

Interpretacje podatkowe »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Rada Miejska

Interpelacje i zapytania radnych »

Miejska Rada Oświaty

Jednostki Pomocnicze

Gminne jednostki organizacyjne

Zamówienia publiczne

Nieruchomości

Zapytania ofertowe »

Gospodarowanie zużytymi lub zbędnymi składnikami majatku ruchomego Gminy Łobez »

Informacje, komunikaty

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji środowiskowych

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy, poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach »

Ochrona Środowiska

Planowanie przestrzenne »

Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łobez

Ochrona danych osobowych

Mienie komunalne

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe

Stypendia szkolne

Zachodniopomorska karta rodziny i karta seniora

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Współpraca z organizacjami pozarządowmi

Mapa aktywności organizacji pozarządowych

Rejestry i Ewidencje

Elektroniczna skrzynka podawcza

Objaśnienia skrótów

Ponowne wykorzystywanie

Podstawowa kwota dotacji dla szkół i przedszkoli

Działalność lobbingowa »

Petycje »

Informacja o polowaniach zbiorowych

Raport o stanie Gminy Łobez »

Dostępność

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Jednostki Pomocnicze » Sołectwa
A A A

Jednostki Pomocnicze: Sołectwa

 

Zarządzenie Nr 940/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zwołania zebrania mieszkańców i zarządzenia wyborów uzupełniających członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Bełczna.pdf

 

UCHWAŁA NR VIII/60/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Łobez.pdf

 

 

S O Ł E C T W O

B E Ł C Z N A

 

1.

2.

 

Sołtys -  Ewa Zwierzchowska

Członkowie Rady Sołeckiej:

1. Kińska Agnieszka

2. Kuźnik Katarzyna

3. Mika Agnieszka

 

4. Staniszewska Agata

 

5. Zadrożna Aleksandra

 


B O N I N

 

1.

2.

 

Sołtys –  Roksana Bartos

Członkowie Rady Sołeckiej:

1. Bartos Krzysztof

2. Duszyńska Elżbieta

3. Mazur Wojciech

4. Osiecka Joanna

5. Stecko Aleksandra

 


D O B I E S Z E W O

 

1.

2.

 

Sołtys - Jarosław Duda

Członkowie Rady Sołeckiej:

1. Kośmider Barbara

2. Krekora Wioletta

3. Śliwa Witold

 


D A L N O

1.

2.

Sołtys – Grzegorz Ligęza

Członkowie Rady Sołeckiej:

1. Albiniak Henryk

2. Dziewit Beata

3. Kubacka Justyna

4. Majewska Żaneta

5. Podfigurny Piotr

 

 


G R A B O W O

1.

2.

Sołtys - Grażyna Pawlaczyk

Członkowie Rady Sołeckiej:

1. Bińczyk Michał

2. Kogut Anna

3. Lew Małgorzata

 


K A R W O W O

1.

2.

Sołtys – Beata Kozak

Członkowie Rady Sołeckiej:

1 .Drahel Grażyna

2. Kokot Adrian

3. Malinkiewicz Jadwiga

 


K L Ę P N I C A

1.

2.

Sołtys – Paweł Gajlewski

Członkowie Rady Sołeckiej:

1. Bobko Marian

2. Sobecki Adam

3.Sobecki Piotr


 


Ł O B Ż A N Y

1.

2.

Sołtys- Grzegorz Piotrowicz

Członkowie Rady Sołeckiej:

1. Górski Dariusz

2. Papina Mirosława

3. Poręczewska Monika

 


M E S Z N E

1.

2.

Sołtys- Ewa Górny

Członkowie Rady Sołeckiej:

1. Baszkiewicz Grzegorz

2. Domański Franciszek

3. Łęcka Milena

 


N I E G R Z E B I A

1.

2.

Sołtys- Agnieszka Jesionek

Członkowie Rady Sołeckiej:

1. Kośmińska Malwina

2. Maruszewski Adam

3. Olszewski Mateusz

 


P O R A D Z

1.

2.

Sołtys- Helena Olejnik

Członkowie Rady Sołeckiej:

1. Karkuszewski Daniel

2. Misiewicz Elżbieta

3. Żak Agnieszka

 


P R U S I N O W O

1.

2.

Sołtys - Natalia Różycka

Członkowie Rady Sołeckiej:

1. Giermakowska Bożena

2. Karpała Paulina

3. Karpała Tomasz

 

 


R O Ż N O W O   Ł O B E S K I E

1.

Sołtys – Waldemar Lisik

Członkowie Rady Sołeckiej:

1. Bryja Ewelina

2. Karolkowska Agata

3. Kowalska Paulina

 

 


 

R Y N O W O

 

1. Sołtys – Kazimierz Matysiak

2. Członkowie Rady Sołeckiej:

1. Kapcio Daniel

2. Stępiński Jan

3. Walkowiak Izabela 

 


S U L I S Z E W I C E

 

1. Sołtys – Lech Urbański

2. Członkowie Rady Sołeckiej:

1. Frączek Emilia

2. Karolkowski Ryszard

3. Stolarska Katarzyna 

 


T A R N O W O

 

1. Sołtys – Leokadia Kamaszko

2. Członkowie Rady Sołeckiej:

1. Kotwicki Grzegorz

2. Urbański Zdzisław

3. Wojewódka Ryszard

 


U N I M I E

 

1. Sołtys – Emilia Galęba

2. Członkowie Rady Sołeckiej:

 1. Barczewski Dariusz

2. Polny Andrzej

3. Rudncki Kazimierz

 


 

W O R O W O

1. Sołtys – Janina Malon

2. Członkowie Rady Sołeckiej:

1. Majchrzak Danuta

2. Majchrzak Lucyna

3. Milcz Wiesława

 


 

W Y S I E D L E

1. Sołtys –  Antoni Kużel

2. Członkowie Rady Sołeckiej:

1. Błażewicz Ewa

2. Ignacenko Grażyna

3. Pereczkowska Anna

 


 

Z A G Ó R Z Y C E

1. Sołtys – Anna Wiśniewska

2. Członkowie Rady Sołeckiej:

      1. Kwaśniak Marzena

      2. Różańska Anna

      3. Tytoń Jacek

      4. Wysocka Barbara

      5. Zakrzewski Mateusz

 


 

Z A J E Z I E R Z E

1. Sołtys – Stanisław Tarnicki

2. Członkowie Rady Sołeckiej: 

 1. Majsakowska Monika

2. Tyrański Adam

3. Tyrański Ryszard

 

Dokumenty do pobrania:
UCHWAŁA NR VIII/60/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Łobez.pdf
(wprowadził: Grzegorz Lew 2015-07-10 11:24:55) 0

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Ogłoszenia i obwieszczenia »

Młodzieżowy Zespół Doradczy Burmistrza Łobza

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 2

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 10

Wybory Prezydenckie 2020

UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY ŁAWNIKÓW

Powszechny Spis Rolny 2020

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021