Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Łobzie
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Burmistrz

Kontakt

Budżet

Poradnik petenta (Procedury załatwiania spraw )

Interpretacje podatkowe »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Rada Miejska

Interpelacje i zapytania radnych »

Miejska Rada Oświaty

Jednostki Pomocnicze

Gminne jednostki organizacyjne

Zamówienia publiczne

Nieruchomości

Zapytania ofertowe »

Gospodarowanie zużytymi lub zbędnymi składnikami majatku ruchomego Gminy Łobez »

Informacje, komunikaty

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji środowiskowych

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy, poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach »

Ochrona Środowiska

Planowanie przestrzenne »

Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łobez

Ochrona danych osobowych

Mienie komunalne

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe

Stypendia szkolne

Zachodniopomorska karta rodziny i karta seniora

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Współpraca z organizacjami pozarządowmi

Mapa aktywności organizacji pozarządowych

Rejestry i Ewidencje

Elektroniczna skrzynka podawcza

Objaśnienia skrótów

Ponowne wykorzystywanie

Podstawowa kwota dotacji dla szkół i przedszkoli

Działalność lobbingowa »

Petycje »

Informacja o polowaniach zbiorowych

Raport o stanie Gminy Łobez »

Dostępność

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Kontakt: Adresy e-mail

Burmistrz - Piotr Ćwikła 

piotr.cwikla@lobez.pl

Zastępca Burmistrza -

Skarbnik - Olga Radziwanowska

skarbnik@lobez.pl

Główny specjalisty ds. rozwoju i kontaktów z przedsiębiorcami - Janusz Skrobiński

j.skrobinski@lobez.pl

Sekretarz  - Magdalena Chmura

sekretarz@lobez.pl

Radca prawny

radca@lobez.pl

Promocja

kontakt@lobez.pl

Urząd Stanu Cywilnego

usc@lobez.pl

Hala Widowiskowo-Sportowa 

hala@lobez.pl

Wydział Finasowo-Budżetowy 

fb@lobez.pl

wydzialfb@lobez.pl

podatki@lobez.pl

Wydział Edukacji Kultury i Zdrowia 

edukacja@lobez.pl

profilaktyka@lobez.pl

oswiata@lobez.pl

Wydział  Inwestycji i Rozwoju Lokalnego

zamowienia@lobez.pl

projekty@lobez.pl

zp@lobez.pl

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 

rg@lobez.pl

 Wydział Organizacyjno - Administracyjny 

lobez@lobez.pl

kancelaria@lobez.pl

Wydział Spraw Obywatelskich 

ewid@lobez.pl

dowody@lobez.pl

zk@lobez.pl

Straż Miejska w Łobzie 

sm@lobez.pl

Zarządzanie krysysowe 

zk@lobez.pl

 

 

Ogólny e-mail  dla całego Urzędu Miejskiego w Łobzie

 

lobez@lobez.pl

 

 

 

 


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Ogłoszenia i obwieszczenia »

Młodzieżowy Zespół Doradczy Burmistrza Łobza

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 2

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 10

Wybory Prezydenckie 2020

UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY ŁAWNIKÓW

Powszechny Spis Rolny 2020

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021