Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Łobzie
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Burmistrz

Kontakt

Budżet

Poradnik petenta (Procedury załatwiania spraw )

Interpretacje podatkowe »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Rada Miejska

Interpelacje i zapytania radnych »

Miejska Rada Oświaty

Jednostki Pomocnicze

Gminne jednostki organizacyjne

Zamówienia publiczne

Nieruchomości

Zapytania ofertowe »

Gospodarowanie zużytymi lub zbędnymi składnikami majatku ruchomego Gminy Łobez »

Informacje, komunikaty

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji środowiskowych

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy, poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach »

Ochrona Środowiska

Planowanie przestrzenne »

Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łobez

Ochrona danych osobowych

Mienie komunalne

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe

Stypendia szkolne

Zachodniopomorska karta rodziny i karta seniora

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Współpraca z organizacjami pozarządowmi

Mapa aktywności organizacji pozarządowych

Rejestry i Ewidencje

Elektroniczna skrzynka podawcza

Objaśnienia skrótów

Ponowne wykorzystywanie

Podstawowa kwota dotacji dla szkół i przedszkoli

Działalność lobbingowa »

Petycje »

Informacja o polowaniach zbiorowych

Raport o stanie Gminy Łobez »

Dostępność

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łobez » Plany zagospodarowania przestrzennego
A A A

Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łobez: Plany zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr XLVI/436/14 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 12 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowych w części obrębów Zagórzyce, Zajezierze i Rożnowo Łobeskie w gminie Łobez.  (Dz. Urz. Woj. Zach.Pom.2014.3979)

Uchwała nr XLI/399/14 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV.  (Dz. Urz. Woj. Zach.Pom.2014.2151)

Uchwała nr XLI/398/14 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV.  (Dz. Urz. Woj. Zach.Pom.2014.2150)

Uchwała nr XXXIII/333/13 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LII/337/10 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez, obszar „Drawska”.

Uchwała nr XXXIII/332/13 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 4 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez obszar „Osiedle Leśne”.

Uchwała nr XVII/147/12 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez, obszar „Drawska”.

Uchwała nr XV/124/12 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez, obszar „Drawska”.

Uchwała nr LII/337/10 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łobez, obszar „Drawska”.

UCHWAŁA NR L/318/10 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację farm elektrowni wiatrowych w obrębie Karwowo gm. Łobez (farma „Karwowo”) oraz w obrębie Zachełmie, gm. Łobez (farma „Meszne”).pdf

Uchwała Nr XXVIII/172/08 z dnia 3 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez Cmentarz.

Uchwała nr XXIII/144/08 a dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez.

Uchwała nr 66/07 z dnia 5 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Bełczna, Poradź i Klępnica w gminie Łobez dla lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Ogłoszenia i obwieszczenia »

Młodzieżowy Zespół Doradczy Burmistrza Łobza

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 2

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 10

Wybory Prezydenckie 2020

UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY ŁAWNIKÓW

Powszechny Spis Rolny 2020

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021