Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Łobzie
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Burmistrz

Kontakt

Budżet

Poradnik petenta (Procedury załatwiania spraw )

Interpretacje podatkowe »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Rada Miejska

Interpelacje i zapytania radnych »

Miejska Rada Oświaty

Jednostki Pomocnicze

Gminne jednostki organizacyjne

Zamówienia publiczne

Nieruchomości

Zapytania ofertowe »

Gospodarowanie zużytymi lub zbędnymi składnikami majatku ruchomego Gminy Łobez »

Informacje, komunikaty

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji środowiskowych

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy, poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach »

Ochrona Środowiska

Planowanie przestrzenne »

Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łobez

Ochrona danych osobowych

Mienie komunalne

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe

Stypendia szkolne

Zachodniopomorska karta rodziny i karta seniora

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Współpraca z organizacjami pozarządowmi

Mapa aktywności organizacji pozarządowych

Rejestry i Ewidencje

Elektroniczna skrzynka podawcza

Objaśnienia skrótów

Ponowne wykorzystywanie

Podstawowa kwota dotacji dla szkół i przedszkoli

Działalność lobbingowa »

Petycje »

Informacja o polowaniach zbiorowych

Raport o stanie Gminy Łobez »

Dostępność

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Kontakt: Wykaz telefonów

 

 

 

Nr pokoju

WYDZIAŁ

Nr tel. bezpośredni

Nr  tel. wewnętrzny

BURMISTRZ

23

Piotr Ćwikła

 

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA

25

 Tomasz Sobolewski

 

 

GŁÓWNY SPECJALISTY DS. ROZWOJU I KONTAKTÓW Z PRZEDSIĘBIORCAMI

37

Janusz Skrobiński

 

 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

 19

 Paulina Smolarek

(91) 397-40-02

203

SEKRETARIAT

24                         Mariola Smolarek

(91) 397-40-01

200

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

27

Joanna Sienkiewicz

(91) 397-30-86

243

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

33

Kierownik wydziału

Obrona Cywilna, zarządzanie kryzysowe, ochotnicze straże pożarne, - Zbigniew Gromek

(91) 397-61-64

220

34

Dowody Osobiste, obrona cywilna, imprezy masowe, zbiórki publiczne- Kamila Deuter

(91) 397-61-65

221

34

Ewidencja Ludności  Sprawy Wojskowe - Anna Wróbel

(91) 397-61-53

222

30

Urząd Stanu Cywilnego – Magdalena Kowalec

(91) 397-46-78

215

BIURO RADY MIEJSKIEJ

27

Kierownik biura – Aneta Dajnowska

(91) 397-30-86

243

SEKRETARZ GMINY

26

Magdalena Chmura

(91) 397-61-63

214

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

1

Kierownik wydziału

Magdalena Chmura

(91) 397-61-63

214

2

Działalność gospodarcza – Jan Ceholnyk,

 

Agnieszka Michna

(91) 397-61-47

235

 

 

 

 

4

Informatyk – Grzegorz Lew

Tomasz Mosiądz

(91) 397-61-55

238

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KADR

3

Kadry – Romualda Bajerowicz

(91) 397-61-67 

241

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KONTROLI ZARZĄDCZEJ

 

Karolina Daniel 

(91) 397-46-46

248

BIURO RADCY PRAWNEGO

31

Radca prawny – Bogdan Skólmowski

(91) 397-61-56

204

SKARBNIK GMINY

38

Olga Radziwanowska

(91)397- 46-60

219

WYDZIAŁ FINANSOWO BUDŻETOWY

39

Zastępca kierownika wydziału – Kamila Rokosz, 

(91) 397-61-52

225

39

Przelewy – Aleksandra Urbańska

(91) 397-61-52

225

40

Główny Księgowy Urzędu Miejskiego -  Anna Sołtysiak,

Księgowość – Aldona Orzechowska, Anna Wasyliszyn

(91) 397-52-61

228

42

Windykacja należności, Agnieszka Jesionek, Jolanta Jaremko, Iwona Żyła

(91) 397-40-03

226

41

Podatki – Małgorzat Mosiądz, Lucyna Frymus

(91) 397-61-50

227

43

Kasa  –  Elżbieta Marcinów

(91) 397-40-04

230

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ  I OCHRONY ŚRODOWISKA

6

Kierownik wydziału – Małgorzata  Różańska

(91) 397-61-68

233

7

Odpady komunalne, opieka nad zwierzętami 
Aleksandra Ozga, Małgorzata Imińska

(91) 397-61-77

211

8

Ochrona środowiska Małgorzata Muszyńska-Rudzka

(91) 397-61-69

205

8

Planowanie przestrzenne – Aneta Moczulska

(91) 397-61-69

205

5

 Gospodarka komunalna, utrzymanie zieleni
Piotr Dynowski,

(91) 397-42-10

216

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. DROGOWNICTWA

5

Marian Kozioryński

(91) 397-42-10

216

WYDZIAŁ ROLNICTWA I GOSPODARKI NIEUCHOMOSCIAMI

12

Kierownik wydziału – Krystyna Rusak

(91) 397-61-74

208

11

Sprzedaż mienia komunalnego na terenie gminy, dzierżawa gruntów na cele rolne i pod uprawę warzyw – Paulina Maciejczak

(91) 397-61-73

207

10

Sprzedaż  lokali mieszkalnych
i użytkowych, dzierżawa gruntów pod garaże – Katarzyna Danylczak

(91) 397-61-71

206

10

Sprzedaż nieruchomości na terenia miasta Łobez, ustanawianie służebności Karolina Jaworska

(91) 397-61-71

206

11

Przekształcanie wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaż i dzierżawa działek pod handel i usługi –

(91) 397-61-73

207

9

Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi gminy –  Mariola Kawczak, Anna Stepasik

(91) 397-61-70

237

9

Utrzymanie komunalnego majątku gminy - Piotr Gorgoń

(91) 397-61-70

237

WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI

Hala Sportowo Widowiskowa

Kierownik wydziału, Zdzisław Urbański

(91) 397-09-51 

260

Hala Sportowo Widowiskowa

Inspektor – Zbigniew Martyniak, Anna Buksa

(91) 397-09-51

260

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I ZDROWIA

16

Kierownik wydziału, oświata – Piotr Blumensztajn

(91) 397-61-79

234

17

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Joanna Tomczyk, Anna Kacprzak

(91) 397-61-78

236

17

Stypendia szkolne, dowozy szkolne,

Agnieszka Białek

(91) 397-61-78

236

BIURO PROMOCJI

37

Promocja

Joanna Pałęga

(91) 397-61-54

224

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU LOKALNEGO

14

Kierownik wydziału – Witold Mazur

(91) 397-61-76

210

15

Zastępca kierownika wydziału, zamówienia publiczne – Arkadiusz  Kogut

Pozyskiwanie środków zewnętrznych – Andrzej Zięba

(91) 579-04-47

242

13

Inwestycje

Magdalena Nosek

Kamila Bryczkowska-Łań

(91) 397-61-75

209

STRAŻ MIEJSKA

52

Leszek Bryczkowski

(91) 397-61-58

 

505 076 374

232

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

53

 

 512 788 966

 

KONSERWATORZY

Piwnica

Stanisław Wierudzki, Waldemar Gorzendowski

(91) 397-61-59

217


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Ogłoszenia i obwieszczenia »

Młodzieżowy Zespół Doradczy Burmistrza Łobza

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 2

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 10

Wybory Prezydenckie 2020

UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY ŁAWNIKÓW

Powszechny Spis Rolny 2020

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021