Urząd Miejski w Łobzie
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Burmistrz

Kontakt

Budżet

Poradnik petenta (Procedury załatwiania spraw )

Interpretacje podatkowe »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Rada Miejska

Interpelacje i zapytania radnych »

Miejska Rada Oświaty

Jednostki Pomocnicze

Gminne jednostki organizacyjne

Zamówienia publiczne

Nieruchomości

Zapytania ofertowe »

Gospodarowanie zużytymi lub zbędnymi składnikami majatku ruchomego Gminy Łobez »

Informacje, komunikaty

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji środowiskowych

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy, poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach »

Ochrona Środowiska

Planowanie przestrzenne »

Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łobez

Ochrona danych osobowych

Mienie komunalne

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe

Stypendia szkolne

Zachodniopomorska karta rodziny i karta seniora

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Współpraca z organizacjami pozarządowmi

Mapa aktywności organizacji pozarządowych

Rejestry i Ewidencje

Elektroniczna skrzynka podawcza

Objaśnienia skrótów

Ponowne wykorzystywanie

Podstawowa kwota dotacji dla szkół i przedszkoli

Działalność lobbingowa »

Petycje »

Informacja o polowaniach zbiorowych

Raport o stanie Gminy Łobez »

Dostępność

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
A A A

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »
Obiekty infrastruktury technicznej – budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok 6,5 km. Budowa dwóch pompowni (tłoczni) ścieków sanitarnych na działce o nr ewid. 61/2 położonej w obrębie Dobieszewo gm. Łobez oraz na działce o nr
wytworzono: 25 Października 2021 | zmodyfikowano: 2021-10-25 08:34:42
Obiekty infrastruktury technicznej – budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok 6,5 km. Budowa dwóch pompowni (tłoczni) ścieków sanitarnych na działce o nr ewid. 61/2 położonej w obrębie Dobieszewo gm. Łobez oraz na działce o nr
wytworzono: 7 Października 2021 | zmodyfikowano: 2021-10-07 07:23:35
Obiekty infrastruktury technicznej – budowa sieci wodociągowej przesyłowej Dobieszewo – Zachełmie wraz z infrastrukturą techniczną. Uzbrojenie stanowić będą zasuwy odcinające, hydranty nadziemne lub podziemne, odpowietrzenie wodociągu. Dł
wytworzono: 30 Września 2021 | zmodyfikowano: 2021-09-30 13:53:14
Obiekty infrastruktury technicznej – budowa dwóch podziemnych zespołów elektroenergetycznych linii kablowych SN wraz z liniami teletechnicznymi
wytworzono: 30 Sierpnia 2021 | zmodyfikowano: 2021-08-31 07:53:08
Obiekty infrastruktury technicznej – budowa sieci wodociągowej przesyłowej Dobieszewo – Zachełmie wraz z infrastrukturą techniczną. Uzbrojenie stanowić będą zasuwy odcinające, hydranty nadziemne lub podziemne, odpowietrzenie wodociągu. Dł
wytworzono: 30 Sierpnia 2021 | zmodyfikowano: 2021-08-30 11:02:54
Obiekty infrastruktury technicznej – budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok 6,5 km. Budowa dwóch pompowni (tłoczni) ścieków sanitarnych na działce o nr ewid. 61/2 położonej w obrębie Dobieszewo gm. Łobez oraz na działce o nr
wytworzono: 25 Sierpnia 2021 | zmodyfikowano: 2021-08-25 10:42:06
Obiekty infrastruktury technicznej – przebudowa istniejącego wiaduktu koło miejscowości Bełczna w ciągu drogi wojewódzkiej 148
wytworzono: 30 Lipca 2021 | zmodyfikowano: 2021-07-30 10:30:55
Drogi publiczne, obiekty infrastruktury technicznej – przebudowa drogi powiatowej nr 4364Z ul. Boczna na odcinku skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 148 (ul. Pocztowa) do skrzyżowania z ul. Przemysłową wraz z infrastrukturą techniczną. Wykonanie
wytworzono: 30 Lipca 2021 | zmodyfikowano: 2021-07-30 10:29:30
Drogi publiczne, obiekty infrastruktury technicznej – przebudowa drogi powiatowej nr 4364Z ul. Boczna na odcinku skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 148 (ul. Pocztowa) do skrzyżowania z ul. Przemysłową wraz z infrastrukturą techniczną. Wykonanie
wytworzono: 21 Lipca 2021 | zmodyfikowano: 2021-07-21 09:57:12
Obiekty infrastruktury technicznej – budowa sieci wodociągowej przesyłowej Dobieszewo – Zachełmie wraz z infrastrukturą techniczną. Uzbrojenie stanowić będą zasuwy odcinające, hydranty nadziemne lub podziemne, odpowietrzenie wodociągu
wytworzono: 29 Czerwca 2021 | zmodyfikowano: 2021-06-29 15:41:16
Obiekty infrastruktury technicznej – przebudowa istniejącego wiaduktu k/m Bełczna w ciągu drogi wojewódzkiej 148
wytworzono: 17 Czerwca 2021 | zmodyfikowano: 2021-06-17 14:37:26
Obiekty infrastruktury technicznej – budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości do 30
wytworzono: 16 Czerwca 2021 | zmodyfikowano: 2021-06-16 11:22:38
Obiekty infrastruktury technicznej – budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości do 150 m
wytworzono: 16 Czerwca 2021 | zmodyfikowano: 2021-06-16 11:21:07
Obiekty infrastruktury technicznej – budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości do 30 m
wytworzono: 1 Czerwca 2021 | zmodyfikowano: 2021-06-01 12:10:58
Obiekty infrastruktury technicznej – budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości do 150 m
wytworzono: 1 Czerwca 2021 | zmodyfikowano: 2021-06-01 12:08:47
Obiekty infrastruktury technicznej – budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości do 30 m
wytworzono: 21 Kwietnia 2021 | zmodyfikowano: 2021-04-21 15:01:30
Obiekty infrastruktury technicznej – budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości do 150 m
wytworzono: 21 Kwietnia 2021 | zmodyfikowano: 2021-04-21 15:00:16
Obiekty infrastruktury technicznej – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina w Łobzie
wytworzono: 16 Kwietnia 2021 | zmodyfikowano: 2021-04-16 08:00:09
Obiekty infrastruktury technicznej – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 mm
wytworzono: 16 Kwietnia 2021 | zmodyfikowano: 2021-04-16 07:58:59
Drogi publiczne, obiekty infrastruktury technicznej – przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Grabowo, gm. Łobez. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni o warstwie ścieralnej z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni, wykonanie
wytworzono: 16 Kwietnia 2021 | zmodyfikowano: 2021-04-16 07:56:16

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Ogłoszenia i obwieszczenia »

Młodzieżowy Zespół Doradczy Burmistrza Łobza

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 2

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 10

Wybory Prezydenckie 2020

UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY ŁAWNIKÓW

Powszechny Spis Rolny 2020

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021