Urząd Miejski w Łobzie
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Burmistrz

Kontakt

Budżet

Poradnik petenta (Procedury załatwiania spraw )

Interpretacje podatkowe »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Rada Miejska

Interpelacje i zapytania radnych »

Miejska Rada Oświaty

Jednostki Pomocnicze

Gminne jednostki organizacyjne

Zamówienia publiczne

Nieruchomości

Zapytania ofertowe »

Gospodarowanie zużytymi lub zbędnymi składnikami majatku ruchomego Gminy Łobez »

Informacje, komunikaty

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji środowiskowych

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy, poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach »

Ochrona Środowiska

Planowanie przestrzenne »

Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łobez

Ochrona danych osobowych

Mienie komunalne

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe

Stypendia szkolne

Zachodniopomorska karta rodziny i karta seniora

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Współpraca z organizacjami pozarządowmi

Mapa aktywności organizacji pozarządowych

Rejestry i Ewidencje

Elektroniczna skrzynka podawcza

Objaśnienia skrótów

Ponowne wykorzystywanie

Podstawowa kwota dotacji dla szkół i przedszkoli

Działalność lobbingowa »

Petycje »

Informacja o polowaniach zbiorowych

Raport o stanie Gminy Łobez »

Dostępność

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Petycje
A A A

Petycje:


Petycja - Program edukacyjny "Przygotujemy lepszy świat"
wytworzono: 17 Sierpnia 2021 | zmodyfikowano: 2021-08-17 14:48:11
Informacja na temat petycji kierowanych do Rady Miejskiej w Łobzie za 2020 rok
wytworzono: 1 Lipca 2021 | zmodyfikowano: 2021-07-01 14:10:06
Inicjatywa - Dbajmy o Jakość Obsługi Interesanta - Zmieniamy Gminy na Lepsze
wytworzono: 8 Kwietnia 2021 | zmodyfikowano: 2021-04-29 15:15:31
Petycja z prośbą o przeprowadzenie REFERENDUM LUDOWEGO
wytworzono: 10 Marca 2021 | zmodyfikowano: 2021-03-10 12:25:46
Ppetycja w interesie publicznym do rozpatrzenia przez Radę
wytworzono: 3 Lutego 2021 | zmodyfikowano: 2021-02-03 14:17:52
Petycja w interesie publicznym do rozpatrzenia przez Radę Gminy Łobez powiat łobeski woj. zachodniopomorskie
wytworzono: 3 Lutego 2021 | zmodyfikowano: 2021-02-03 14:16:13
Petycja (wniosek o udostępnienie informacji publicznej) dotycząca zakupu przyłbic i maseczek
wytworzono: 2 Października 2020 | zmodyfikowano: 2020-10-02 07:46:41
Inicjatywa - Zmieniajmy Gminy na lepsze - Dbajmy o zdrowie mieszkańców -Jawność - Transparentność - Uczciwa konkurencja w Gminach
wytworzono: 26 Sierpnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-08-26 13:30:42
Inicjatywa * Zmieniajmy Gminy na lepsze - Dbajmy o Czystą Wodę - Jawność -Transparentność - Uczciwa Konkurencja w Gminach
wytworzono: 6 Lipca 2020 | zmodyfikowano: 2020-07-17 12:11:32
PETYCJA Stop zagrożeniu zdrowia i życia
wytworzono: 7 Kwietnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-04-07 15:37:19
Inicjatywa - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - wszyscy dbajmy o oszczędności w wydatkowaniu naszych podatków-taryfy telefoniczne część II
wytworzono: 29 Lipca 2019 | zmodyfikowano: 2019-07-29 12:29:02
Inicjatywa - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - wszyscy dbajmy o oszczędności w wydatkowaniu naszych podatków-redukcja kosztów związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych
wytworzono: 28 Maja 2019 | zmodyfikowano: 2019-07-29 10:08:25
Petycja mieszkńców ul. Łoźnickiej w Łobzie
wytworzono: 26 Marca 2019 | zmodyfikowano: 2019-03-26 15:16:11
Inicjatywa - Walczmy ze smogiem i zanieczyszczeniem środowiska - Zmieniajmy Gminy na Lepsze
wytworzono: 28 Września 2018 | zmodyfikowano: 2019-03-26 15:09:56
Petycja-Wszyscy walczmy ze smogiem - Zmieniajmy Gminy na Lepsze
wytworzono: 23 Sierpnia 2018 | zmodyfikowano: 2018-08-30 10:55:25
Petycja - Niniejszą petycję przekazujemy za pośrednictwem JST, gdyż jak wynika z przeprowadzonej analizy - część szkół, nadzorowanych Gminy/Miasta (w dalszym ciągu) nie posiada skrzynek poczty e-mail w rozumieniu art. 16 Ustawy o informatyzacji dział
wytworzono: 7 Grudnia 2017 | zmodyfikowano: 2017-12-07 11:18:56
Petycja- Inicjatywa - Bezpieczeństwo Cybernetyczne-5 - wszyscy zmieniajmy Polskę na Lepsze.
wytworzono: 17 Lutego 2017 | zmodyfikowano: 2017-03-03 11:41:49
Petycja-wnosimy o dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - \\
wytworzono: 14 Października 2016 | zmodyfikowano: 2016-11-09 08:39:18
Petycja-o przekazanie poniższego tekstu/petycji objętego cudzysłowem - do wszystkich podległych szkół podstawowych (również tzw. Zespoły Szkół). Fakultatywnie prosimy również o przekazanie petycji do szkół prywatnych - miejscowo właściwych dla teren
wytworzono: 14 Października 2016 | zmodyfikowano: 2016-11-09 08:38:36

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Ogłoszenia i obwieszczenia »

Młodzieżowy Zespół Doradczy Burmistrza Łobza

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 2

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 10

Wybory Prezydenckie 2020

UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY ŁAWNIKÓW

Powszechny Spis Rolny 2020

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021