Urząd Miejski w Łobzie
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Burmistrz

Kontakt

Budżet

Poradnik petenta (Procedury załatwiania spraw )

Interpretacje podatkowe »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Rada Miejska

Interpelacje i zapytania radnych »

Miejska Rada Oświaty

Jednostki Pomocnicze

Gminne jednostki organizacyjne

Zamówienia publiczne

Nieruchomości

Zapytania ofertowe »

Gospodarowanie zużytymi lub zbędnymi składnikami majatku ruchomego Gminy Łobez »

Informacje, komunikaty

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji środowiskowych

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy, poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach »

Ochrona Środowiska

Planowanie przestrzenne »

Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łobez

Ochrona danych osobowych

Mienie komunalne

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe

Stypendia szkolne

Zachodniopomorska karta rodziny i karta seniora

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Współpraca z organizacjami pozarządowmi

Mapa aktywności organizacji pozarządowych

Rejestry i Ewidencje

Elektroniczna skrzynka podawcza

Objaśnienia skrótów

Ponowne wykorzystywanie

Podstawowa kwota dotacji dla szkół i przedszkoli

Działalność lobbingowa »

Petycje »

Informacja o polowaniach zbiorowych

Raport o stanie Gminy Łobez »

Dostępność

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
A A A

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze:« poprzednia 1 2 3 4  następna »
BURMISTRZ ŁOBZA OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO dyrektora gminnej jednostki organizacyjnej Żłobka Miejskiego Bajkowa Kraina w Łobzie
wytworzono: 25 Października 2021 | zmodyfikowano: 2021-10-26 14:09:06
BURMISTRZ ŁOBZA OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOBZIE Podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym
wytworzono: 27 Lipca 2021 | zmodyfikowano: 2021-08-20 09:59:01
BURMISTRZ ŁOBZA OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOBZIE - Głównego Księgowego Urzędu Miejskiego w Łobzie
wytworzono: 1 Lipca 2021 | zmodyfikowano: 2021-07-27 14:23:00
BURMISTRZ ŁOBZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWSIKO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOBZIE - Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej - inspektor
wytworzono: 9 Lutego 2021 | zmodyfikowano: 2021-03-08 12:51:43
BURMISTRZ ŁOBZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOBZIE - Referent w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym (INFORMATYK)
wytworzono: 22 Stycznia 2021 | zmodyfikowano: 2021-02-09 13:56:47
BURMISTRZ ŁOBZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOBZIE-Młodszy Referent w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym
wytworzono: 16 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2021-01-22 15:17:49
BURMISTRZ ŁOBZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOBZIE- Podinspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym
wytworzono: 3 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-17 09:58:55
BURMISTRZ ŁOBZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOBZIE- Podinspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym, Archiwista zakładowy
wytworzono: 3 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-29 12:55:46
BURMISTRZ ŁOBZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOBZIE - Podinspektor w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
wytworzono: 30 Lipca 2020 | zmodyfikowano: 2020-09-01 09:39:43
BURMISTRZ ŁOBZA OGŁASZENIA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOBZIE - Podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Zdrowia i Promocji
wytworzono: 16 Czerwca 2020 | zmodyfikowano: 2020-07-08 08:59:17
BURMISTRZ ŁOBZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOBZIE - Podinspektor w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
wytworzono: 6 Maja 2020 | zmodyfikowano: 2020-06-02 14:35:30
BURMISTRZ ŁOBZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOBZIE Referent w Wydziale Finansowo - Budżetowym
wytworzono: 7 Lutego 2020 | zmodyfikowano: 2020-02-28 10:40:24
BURMISTRZ ŁOBZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOBZIE - Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
wytworzono: 12 Czerwca 2019 | zmodyfikowano: 2019-07-10 10:16:35
BURMISTRZ ŁOBZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTORA W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOBZIE - Inspektor Ochrony Danych
wytworzono: 7 Marca 2019 | zmodyfikowano: 2019-03-20 14:42:35
BURMISTRZ ŁOBZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOBZIE - Podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Zdrowia
wytworzono: 27 Lutego 2019 | zmodyfikowano: 2019-03-18 14:09:51
BURMISTRZ ŁOBZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOBZIE - Podinspektor ds. ewidencji ludności
wytworzono: 20 Lutego 2019 | zmodyfikowano: 2019-02-25 13:06:15
BURMISTRZ ŁOBZA OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łobzie
wytworzono: 19 Lutego 2019 | zmodyfikowano: 2019-03-29 13:33:34
BURMISTRZ ŁOBZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SEKRETARZA GMINY ŁOBEZ W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOBZIE
wytworzono: 30 Stycznia 2019 | zmodyfikowano: 2019-02-19 13:23:55
BURMISTRZ ŁOBZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOBZIE Podinspektor w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
wytworzono: 28 Stycznia 2019 | zmodyfikowano: 2019-02-12 10:07:09
BURMISTRZ ŁOBZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOBZIE podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
wytworzono: 18 Stycznia 2019 | zmodyfikowano: 2019-02-07 14:58:12

« poprzednia 1 2 3 4  następna »

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Ogłoszenia i obwieszczenia »

Młodzieżowy Zespół Doradczy Burmistrza Łobza

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 2

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 10

Wybory Prezydenckie 2020

UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY ŁAWNIKÓW

Powszechny Spis Rolny 2020

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021