Urząd Miejski w Łobzie
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Burmistrz

Kontakt

Budżet

Poradnik petenta (Procedury załatwiania spraw )

Interpretacje podatkowe »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Rada Miejska

Interpelacje i zapytania radnych »

Miejska Rada Oświaty

Jednostki Pomocnicze

Gminne jednostki organizacyjne

Zamówienia publiczne

Nieruchomości

Zapytania ofertowe »

Gospodarowanie zużytymi lub zbędnymi składnikami majatku ruchomego Gminy Łobez »

Informacje, komunikaty

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji środowiskowych

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy, poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach »

Ochrona Środowiska

Planowanie przestrzenne »

Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łobez

Ochrona danych osobowych

Mienie komunalne

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe

Stypendia szkolne

Zachodniopomorska karta rodziny i karta seniora

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Współpraca z organizacjami pozarządowmi

Mapa aktywności organizacji pozarządowych

Rejestry i Ewidencje

Elektroniczna skrzynka podawcza

Objaśnienia skrótów

Ponowne wykorzystywanie

Podstawowa kwota dotacji dla szkół i przedszkoli

Działalność lobbingowa »

Petycje »

Informacja o polowaniach zbiorowych

Raport o stanie Gminy Łobez »

Dostępność

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Gospodarowanie zużytymi lub zbędnymi składnikami majatku ruchomego Gminy Łobez
A A A

Gospodarowanie zużytymi lub zbędnymi składnikami majatku ruchomego Gminy Łobez:


Burmistrz Łobza ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego Asenizacyjnego marki STAR
wytworzono: 20 Listopada 2020 | zmodyfikowano: 2020-11-20 14:47:29
Burmistrz Łobza ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego Asenizacyjnego marki STAR
wytworzono: 22 Września 2020 | zmodyfikowano: 2020-09-22 08:48:08
Burmistrz Łobza ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż AUTOBUS marki MERCEDES - BENZ SPRINTER 515 CDI 5.0t
wytworzono: 23 Lipca 2019 | zmodyfikowano: 2019-08-12 14:46:02
Burmistrz Łobza ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż AUTOBUS marki MERCEDES - BENZ SPRINTER 515 CDI 5.0t
wytworzono: 17 Maja 2019 | zmodyfikowano: 2019-05-17 14:55:43
Burmistrz Łobza ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż AUTOBUS marki MERCEDES - BENZ SPRINTER 515 CDI 5.0t
wytworzono: 24 Kwietnia 2019 | zmodyfikowano: 2019-04-24 15:13:02
Burmistrz Łobza ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż Autobusu JELCZ L090 M/S
wytworzono: 15 Stycznia 2019 | zmodyfikowano: 2019-01-15 14:51:26
Burmistrz Łobza ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż Autobusu JELCZ L090 M/S
wytworzono: 28 Listopada 2018 | zmodyfikowano: 2018-11-28 13:43:36
Burmistrz Łobza ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż Autobusu JELCZ L090 M/S
wytworzono: 18 Października 2018 | zmodyfikowano: 2018-10-18 15:00:02
Burmistrz Łobza ogłasza V przetarg pisemny na sprzedaż Autobusu JELCZ L090 M/S
wytworzono: 5 Lipca 2018 | zmodyfikowano: 2018-07-13 13:24:36
Burmistrz Łobza ogłasza IV przetarg pisemny na sprzedaż Autobusu JELCZ L090 M/S
wytworzono: 20 Czerwca 2018 | zmodyfikowano: 2018-06-28 14:56:27
Burmistrz Łobza ogłasza III przetarg pisemny na sprzedaż Autobusu JELCZ L090 M/S
wytworzono: 15 Maja 2018 | zmodyfikowano: 2018-05-25 10:04:39
Burmistrz Łobza ogłasza II przetarg pisemny na sprzedaż Autobusu JELCZ L090 M/S
wytworzono: 17 Kwietnia 2018 | zmodyfikowano: 2018-04-27 12:45:28
Burmistrz Łobza ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż Autobusu JELCZ L090 M/S
wytworzono: 19 Marca 2018 | zmodyfikowano: 2018-04-04 13:58:17

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Ogłoszenia i obwieszczenia »

Młodzieżowy Zespół Doradczy Burmistrza Łobza

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 2

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 10

Wybory Prezydenckie 2020

UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY ŁAWNIKÓW

Powszechny Spis Rolny 2020

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021