Urząd Miejski w Łobzie
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Burmistrz

Kontakt

Budżet

Poradnik petenta (Procedury załatwiania spraw )

Interpretacje podatkowe »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Rada Miejska

Interpelacje i zapytania radnych »

Miejska Rada Oświaty

Jednostki Pomocnicze

Gminne jednostki organizacyjne

Zamówienia publiczne

Nieruchomości

Zapytania ofertowe »

Gospodarowanie zużytymi lub zbędnymi składnikami majatku ruchomego Gminy Łobez »

Informacje, komunikaty

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji środowiskowych

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy, poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach »

Ochrona Środowiska

Planowanie przestrzenne »

Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łobez

Ochrona danych osobowych

Mienie komunalne

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe

Stypendia szkolne

Zachodniopomorska karta rodziny i karta seniora

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Współpraca z organizacjami pozarządowmi

Mapa aktywności organizacji pozarządowych

Rejestry i Ewidencje

Elektroniczna skrzynka podawcza

Objaśnienia skrótów

Ponowne wykorzystywanie

Podstawowa kwota dotacji dla szkół i przedszkoli

Działalność lobbingowa »

Petycje »

Informacja o polowaniach zbiorowych

Raport o stanie Gminy Łobez »

Dostępność

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Rejestr zmian
A A A

Rejestr zmian:


2024-06-14 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Oświadczenia majątkowe
dział: Burmistrz
osoba modyfikująca: Grzegorz Lew
czas akcji: 2024-06-14 / 13:20:03
przejdź do wpisu >>
2024-06-14 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Oświadczenia majątkowe
dział: Rada Miejska
osoba modyfikująca: Grzegorz Lew
czas akcji: 2024-06-14 / 13:19:00
przejdź do wpisu >>
2024-06-14 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Oświadczenia majątkowe
dział: Gminne jednostki organizacyjne
osoba modyfikująca: Grzegorz Lew
czas akcji: 2024-06-14 / 13:18:21
przejdź do wpisu >>
2024-06-14 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Burmistrz
dział: Oświadczenia majątkowe
osoba modyfikująca: Grzegorz Lew
czas akcji: 2024-06-14 / 13:17:54
przejdź do wpisu >>
2024-06-14 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Rada Miejska
dział: Oświadczenia majątkowe
osoba modyfikująca: Grzegorz Lew
czas akcji: 2024-06-14 / 13:17:02
przejdź do wpisu >>
2024-06-14 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Gminne jednostki organizacyjne
dział: Oświadczenia majątkowe
osoba modyfikująca: Grzegorz Lew
czas akcji: 2024-06-14 / 13:15:57
przejdź do wpisu >>
2024-06-14 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Oświadczenia majątkowe kierownictwo i pracownicy urzędu
dział: Oświadczenia majątkowe
osoba modyfikująca: Grzegorz Lew
czas akcji: 2024-06-14 / 13:15:30
przejdź do wpisu >>
2024-06-14 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Oświadczenia majątkowe kierownictwo i pracownicy urzędu
dział: Urząd Miejski
osoba modyfikująca: Grzegorz Lew
czas akcji: 2024-06-14 / 13:12:59
przejdź do wpisu >>
2021-11-03 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Interpelacaja Nr 72
dział: Interpelacje i zapytania radnych
osoba modyfikująca: Grzegorz Lew
czas akcji: 2021-11-03 / 15:09:42
przejdź do wpisu >>
2021-11-03 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Interpelacaja Nr 71
dział: Interpelacje i zapytania radnych
osoba wprowadzająca: Grzegorz Lew
czas akcji: 2021-11-03 / 15:01:32
przejdź do wpisu >>
następna >>
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Ogłoszenia i obwieszczenia »

Młodzieżowy Zespół Doradczy Burmistrza Łobza

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 2

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 10

Wybory Prezydenckie 2020

UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY ŁAWNIKÓW

Powszechny Spis Rolny 2020

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021